Muška set proti mouchám roleta

Velikost Cena Váha Kusů
20x500
140
30x500
180
30x900
260

Popis produktu

Lepový prostředek určený pro redukci populace obtížného létavého hmyzu. Je účinný zvláště na mouchu domácí. Lepový pás o rozměrech 20 x 500 cm nebo 30 x 500 cm. Podle množství hmyzu a velikosti ošetřované plochy se ze svitku odmotá potřebná délka pásu. Hmyz je lákán grafickými symboly na lepové ploše.

 

varianty :

 

20x500

30x500

30x900